Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

 

Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt? *

Lis Faurholt börjar sin underhållande presentation med att påminna om en ganska vanlig situation bland högskolelärare i Norden: Undervisningen via Blackboard fungerar inte som den ska dvs studenterna svarar inte som de ska, är inte synliga i plattformen, hör inte av sig på mail, men finns möjligen att finna på Facebook. Så var finns studenterna? Svaret finns bakom henne på tavlan – ett stort citat från det amerikanska projektet ”Teens and Technology”  – E-mail is for old people.
Sedan tar hon oss med på en intressant genomgång som är en enda stor utmaning till undervisningsväsendet.


Lis Faurholt, University College Syd, Danmark

Satsa på pull technology!

Lis konstaterar att även LMS är för gamla institutioner – nu måste vi arbeta mer med pull technology dvs attraherande applikationer som drar till sig de studerade. Det är så mycket de vill göra och för att de verkligen ska finna utbildningen meningsfull måste lärosätena ta till sig de möjligheter som finns för att dra till sig studenter. I det projekt som Lise redovisades ombads de studerande skriva dagbok. I dem framgick att bara ungefär ¼ ville ha f2f-undervisning. Är ett nytt slags studerande på väg in i högskolorna? Det är inte längre så att våra livscykler präglas av en tid då vi i huvudsak studerar, för att sedan övergå till en period av yrkesarbete som sedan övergår till fritid i pensionsåldern. Bilden har blivit mycket mer mångfacetterad, där de olika huvudperioderna går in i varandra. Så de studenter som nu befolkar högskolorna är i större utsträckning digital natives (se länken till Marc Prensky nedan) som är vana att ”multitaska” dvs hålla på med många uppgifter samtidigt. De vill ha sina datorer/PDAs igång på föreläsningarna för att kunna kolla länkar och referenser samtidigt som de håller igång chattar med andra, bloggar eller svarar på Twitter mm. Allt samtidigt. Hemma kan de vara uppkopplade på Skype, lyssna på pod castade föreläsningar och diska eller hänga tvätt samtidigt.

Digitala immigranter undervisar digitala infödingar

Detta i kontrast till digital immigrants (de som inte kan lämna sin brytning när de pratar) dvs  vi gamla. Nu upplever vi omvända roller mot hur det tidigare varit i världshistorien.  Det är inte de som vet mest och har störst färdigheter som lär ut. Digitala infödingar – multitaskande enl ovan – blir undervisade av digitala immigranter – de ovana, lite långsamma och för linjära.
Lis hänvisade avslutningsvis till Marshall McLuhan -citatet från 1967 på YouTube med tankeväckande insikter om hur utbildning idag är och vilken skillnad det är mot hur den kunde vara.
OM institutionerna antar utmaningen kanske är det så att det så omtalade paradigmskiftet verkligen är på väg?

(* alla har varit förbjudna i skolan)

Länkar:
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.marcprensky.com/writing/
www.youtube.com?v=dGCJ46vyR9o