Vägledare på lärcentrum mitt i Sverige

 

Vägledare på lärcentrum mitt i Sverige

Inger Löfberg lever på alla sätt mitt i Sverige. Hon bor och verkar i Östersund, som faktiskt geografiskt sett, är nästan mitt i Sverige. Och hon arbetar med att hjälpa sökande människor att hitta rätt, oavsett om de är arbetslösa, invandrare eller på annat sätt vill byta väg i livet. Det är en situation som många i Sverige befinner sig i.
Hon vet vad hon talar om. Efter 25 år som undersköterska ville hon göra något nytt och hoppade på Kunskapslyftet. Läste in Samhällskunskap och Svenska B under en termin på Komvux och gick sedan in på Studievägledarprogrammet. År 2000 var hon klar och fick jobb på Komvux och är sedan 2004 knuten till Lärcentrum i Östersund. Det är ett av åtta lärcentra i Jämtlands län, skapade för att bli en lätt port till studier och lärande för vuxna.
De senaste åren har antalet lärcentra i Sverige ökat mycket snabbt. I en rapport 2003 räknade Glesbygdsverket att det fanns 248 lärcentra. De har blivit fler sedan dess. Ofta har den en blandad inriktning på både vuxnas lärande och högre studier.

Inger Löfberg
Inger Löfberg stötter folks självförtroende

Mångfald och service

Ingers arbetsplats drivs av Östersunds kommun. Den har främst inriktning på vuxenutbildning, men här finns även möjlighet att delta i högskolestudier, främst via Mittuniversitetet men också från Nätuniversitetet via videokonferens och nätmöten genom distansstudienätverket NITUS.
Inger anser att hon gått från ett serviceyrke till ett annat. En av hennes främsta uppgifter är att stötta folks självförtroende. Det handlar om att på rätt sätt visa hur stimulerande det är att gå vidare i studier. Inget bygger väl upp självförtroendet så mycket som om man klarat av studier mot ett mål man själv satt upp.

3M – mäklare, mötesplats, motor

Det är de funktioner som man vanligen förknippar med lärcentra. Motorn ska driva kompetensutvecklingen i regionen. Mäklarfunktionen behövs för att de olika intressenternas behov ska kunna jämkas mot varandra. Mötesplatsen ska göra det möjligt för studerande att träffa varandra och utbildningsanordnare. Förutom grupparbetsrum ska all tänkbar utrustning inkl datorer finnas, liksom referensbibliotek och en bibliotekarie som hjälper alla att hitta rätt.

Validering

I vägledararbetet är det mycket tydligt att validering och vägledning hör starkt samman. Ingen validering utan vägledning och ingen bra vägledning utan möjlighet till validering. Men det råder många missuppfattningar. Många tror att de inte kan gå vidare till högre studier om de inte först ägnat flera år åt att komplettera med gymnasiebetyg. Så är det ju inte. Mycket ofta räcker det med att man kompletterar med något eller några betyg. Det gäller att få chansen att tala om det, säger Inger.

Explosionsartad utveckling de senaste åren

På bara några få år har mycket förändrats. Först gick det bara att validera några få praktiska kursavsnitt. Nu är det mycket lättare att få verkliga kunskaper hämtade utanför skolvärlden värderade. Och det har blivit möjligt inom många fler yrkesområden. Sedan har det också blivit vanligt i många av de traditionella skolämnena. Vuxna människor har ju med sig massor i bagaget. Har de varit föreningsaktiva ska de naturligtvis ha möjlighet att få tillgodoräkna sig färdigheter och kunskaper i t ex samhällskunskap och svenska. Det är helt accepterat nu.
Andra tendenser till förnyelse är möjligheterna till lärande på jobbet på initiativ av facken. ABF-skolorna är ett exempel på hur man mött upp från folkbildningshåll, genom att de gjort kärnämneskurserna på gymnasiet mer tillgängliga. Men Inger tycker att högskolorna fortfarande har svårt att tänka i de här banorna. Men det håller på att bli bättre.

Metodutveckling inom vägledningen

Vi vägledare har också tittat på våra egna metoder, fortsätter Inger. Fler och fler vill ha vägledning genom nätet och vi har gått kurs i distansvägledning. Om de praktiska förutsättningarna finns vill vi gärna ge gruppvägledning. Den är överlägsen som metod, eftersom de olika deltagarna kan ge varandra både stöd och råd.

Text och foto: Erica Sahlin