Vägledning

 
Vägledning Nikolaj Bock/norden

Ständiga omställningsprocesser ställer stigande krav på den enskilda individens förmåga att orientera sig i samhället och arbetslivet. I de nordiska länderna har vägledning blivit ett centralt insatsområde för att möjliggöra livslångt lärande och stöda till utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning och förändring. 

Det starka gemensamma draget i vår satsning på vägledning är viljan att stärka den vuxnas möjligheter till livslångt lärande och god kvalitet i vägledningen. Olikheter finns i sätten att bygga upp vägledningen och i de begrepp vi använder. 

Vi har en god grund i Norden att gemensamt utveckla vägledningen och detta vill NVL:s vägledningsnätverk göra. Kvaliteten på vägledningen skall vara hög och effekterna synliga. 

Mer om: vägledning