Vägledning 2020 - finlandssvenska vägledardagar

 
Seminariet riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare och psykologer vid TE-byråer, utbildningsplanerare vid läroavtalsbyråer, personal som erbjuder invandrartjänster, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl. 

Tre av de strategiska målen för livslång vägledning som undervisnings- och kulturministeriets samarbetsgrupp har gjort upp är att handledningstjänsterna ska fördelas jämnt och svara mot individuella behov, att den handledande personalen ska ha den kompetens uppgiften kräver samt att handledningen ska utgöra en koordinerad helhet. Hur når vi dessa mål för den finlandssvenska befolkningens del? Hur, var och när kan vi erbjuda vägledning i framtiden? Syftet med Vägledardagarna är att samla alla som arbetar med vägledning till gemensamma dagar för att nätverka, ta del av aktuell information och diskutera framtidsfrågor inom vägledningen. 

Plats: Åbo, Finland

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet 

Kontaktuppgifter: carola.bryggman(ät)avi.fi