Vägledning på glesbebygda områden - seminarium 2010

 
Vägledning på glesbebygda områden - seminarium 2010 Sigurður Ólafsson /norden.org

 

– arbetsseminarium

26 – 29 september 2010, Hotell Keflavik, Island

På seminariet kartlades vilka erfarenheter och kunskaper det finns om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen. 

På seminariet kommer man att kartlägga vad det finns för erfarenheter och kunskap om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen. 

Seminariet kommer att fokusera på följande frågor: 
• Hur vägleder man bäst på glesbebyggda områden? 
• Hur försäkrar man att alla har tillgång till vägledning? 
• Hur kan man vägleda i ett helhetsorienterat perspektiv? 
• Vilka kompetenser krävs det av en vägledare?

Plats: Hotell Keflavik, Island

Arrangör: NVL:s vuxenvägledningsnätverk, Nordisk Forening for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (NFUE) och Center for Vejledning i Grønland (CVG)

Kontaktuppgifter: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi 

 

Presentationer

Bosættelese og studievalg 
Gudbjörg Vilhjalmsdottir, Islands Universitet og NVL 
 gudbjorg vilhjalmsdottir (1,69 MB)

Educational-and career counseling
Sólrún Bergþórsdóttir, Vejleder i Vestmannaeyjar 
 solrun bergthorsdottir (2,16 MB)


Kompetenceutveckling av vägledare

Johannes Jensen, konsulent Center for Vejledning i Grønland johannes jensen kompetenceutveckling (94,7 KB)

 

Generalist eller Specialist 
Märit Hemphälä, Studievejleder, Övertorneå kommun 
 marit hemphala (811 KB)

Vejledning på Grønland
Johannes Jensen, konsulent Center for Vejledning i Grønland 
 johannes jensen
vejledning
 (51,7 KB)
 

Vägledning i periferin

Anders Lovén, Malmö Högskola og NVL  anders loven (285 KB)

 

Når 1+1=4 
Hans Magnus Johansen, NFUE
 hans magnus (2,00 MB)

 

 

Erfarenheter från Värmland 

Ann-Christin Ringström, Malmö Högskola og NVL ann christine ringstrom (1,45 MB)

 


Vägledarrollen
Tomas Mjörnheden, Vuxenutbildingen, Göteborg og NVL
 tomas mjornheden (4,03 MB)

 


Flexiblare vägledningsservice
Kai Koivumäki, Närings- og Arbetsministeriet, Finland og NVL
 kaj_koivumaki (170 KB)

 


ELGPN
Raimo Vuorinen, Jyväskylä universitet og NVL
 raimo_vuorinen (648 KB)