Vägledningen i invandringens första skede förbättras

 

Enligt den nya lagen har en person som flyttar till Finland möjlighet att få integrationstjänster och integrationsrådgivning. I samband med att personen beviljas uppehållstillstånd eller registrerar sin uppehållsrätt får han information om det finländska samhället, arbetslivet och medborgarens rättigheter och skyldigheter.
Den nya integrationslagen ska svara på de förändringar som inträffat i invandringen under de senaste åren. Tidigare utgick lagen från att invandrarna var flyktingar eller återflyttare, men i dag flyttar man till Finland av många olika orsaker. Den nya integrationslagen tar hänsyn till invandrare av olika ålder och bakgrund.

Läs mera på Intermin.fi