Väglednings- seminarier 2007 - 2008

 

 Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) bjöd in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november 2007.

Videoinspelningar och presentationsmaterial från konferensen: www.cfl.se//default.asp?sid=2586

 

E-portfolio, personliga lärmiljöer och webb 2.0 i utbildning och vägledning

 

– att synliggöra vuxnas livslånga och livsvida lärande.
7.5.2008 på Essinge konferenscenter i Stockholm.
www.cfl.se//default.asp?sid=2731

 

Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen

 

– ett framtidsperspektiv.
Den 22.5.2008 på Elite Hotel Knaust i Sundsvall.
www.cfl.se//default.asp?sid=2735