Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 

Materiaalin tarkoituksena on auttaa kuntia yhdistämään ruotsin opintoja muihin opintoihin kunnallisessa aikuiskoulutuksessa. Hallitus antoi Skolverketille tehtäväksi käydä läpi tämänhetkiset aikuisten peruskoulutuksen kurssit ja tarkastella, vastaavatko ne vähän koulutettujen, pysyvän oleskeluluvan vastikään saaneiden maahanmuuttajien tarpeita ja edellytyksiä. Tämänhetkistä kurssitarjontaa saatetaan siis muuttaa ja täydentää. Lisäksi hallitus haluaa, että vähän koulutetut maahanmuuttajat voivat suorittaa perusasteen opintoja päätoimisesti ruotsin opintojen ja muiden sopivien kurssien yhdistelmänä. Hallituksen tehtävänannon taustalla on hallituksen ja allianssipuolueiden vuonna 2015 solmima maahanmuuttosopimus. Sopimukseen sisältyi mahdollisuus ottaa käyttöön opiskeluvelvoite niille pysyvän oleskeluluvan vastikään saaneille maahanmuuttajille, jotka eivät ole suorittaneet loppuun peruskoulua vastaavaa koulutusta.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)