Vaikuttavaa täydennyskoulutusta: Uusi raportti tarkastelee oppimisen siirtovaikutusten tutkimuksen nykytilaa

Uudessa raportissa luodaan katsaus oppimisen siirtovaikutuksia käsittelevään uusimpaan kansainväliseen tutkimukseen. Raportissa esitellään myös 18 tanskalaista käytännön esimerkkiä siirtovaikutusta edistävistä toimintatavoista sekä siirtovaikutustutkimuksista. Raportti on suunnattu muun muassa opettajille, oppilaitosten johdolle ja työnantajille.

 
Täydennyskoulutuksen keskeinen päämäärä on, että opiskelijat pystyvät hyödyntämään oppimaansa työpaikallaan. Kuva: VIA University College Täydennyskoulutuksen keskeinen päämäärä on, että opiskelijat pystyvät hyödyntämään oppimaansa työpaikallaan. Kuva: VIA University College

Uusi raportti oppimistulosten siirtymisestä käytännön työhön

VIA University Collegeen kuuluvan tutkimuskeskuksen uusi raportti pureutuu siihen, miten oppilaitokset voivat tukea oppijoiden osaamisen kehittymistä ja edistää oppimistulosten siirtämistä käytäntöön. Raportin pohjana ovat muun muassa kolme tuoreehkoa kansainvälistä siirtovaikutustutkimuskatsausta, ja se antaa uutta tietoa siitä, mitkä tekijät edistävät oppimistulosten siirtymistä työpaikalle.   

Ennen koulutuksen alkua, sen aikana ja sen jälkeen 

Raportti vahvistaa, että opetuksen lisäksi myös yksittäiseen osallistujaan ja työpaikkaan liittyvät tekijät vaikuttavat ratkaisevasti täydennyskoulutuksen vaikuttavuuteen. Oppilaitosten tulisi siis jo ennen koulutuksen alkua panostaa siihen, että oppimistulosten siirtyminen käytännön työhön olisi mahdollisimman todennäköistä.

Lisätietoa raportista VIA:n policy briefissä löydät (tanskaksi) täältä

Koko raportti on ladattavissa täältä