Vain mukiinmenevä innovoija

Norja on ”kohtuullinen” innovoija. Näin kuuluu”Innovaatiounionin tulostaulu”-nimisen EU-raportin tuomio. Norja pääsi tulostaulussa sijalle 17 ja suoriutuu edelleen innovaatiorintamalla EU:n keskiarvoa heikommin.

 

Vuoden 2014 Innovaatiounionin tulostaulu viittaa siihen, että Eurooppa on muuttumassa innovatiivisemmaksi, mutta alueelliset erot ovat suuria. Ruotsi pitää johtopaikkaa, ja sen jälkeen tulevat Tanska, Saksa ja Suomi. Nämä maat myös sijoittavat eniten tutkimukseen ja innovointiin. ”Ratkaisu on yksinkertainen. Meidän on tehtävä kuten luokan priimukset: investoitava enemmän tutkimukseen ja innovointiin”, kirjoittaa kolumnissaan Daniel Ras-Vidal, Norjan elinkeinoelämän keskusliittoon NHO:hon kuuluvasta tieto- ja teknologiayritysten yhdistyksestä. 

Lisätietoa Innovaatiounionin tulostaulusta: PDF 

Lue Daniel Ras-Vidalin kolumni (norjaksi)