Väitös: Ikääntynyt elää yliopistossa unelmaansa

 

Ikääntyneet hakevat omaehtoisista yliopisto-opinnoista korvausta nuoruuden menetetyille mahdollisuuksille, tulkitsee ikääntyneiden yliopistosta kuluvan viikon perjantaina väittelevä Muhonen.

Tutkimus antaa tietoa yhä kasvavan kohderyhmän, senioreiden, omaehtoisten opintojen järjestämiseen.

Sattumankaupalla opintielle

Sosiologian alaan kuuluvan tutkimuksen kohderyhmä eli nuoruuttaan sisällissodan kahtia repimässä maasssa, jossa ”työläisten lapsista ei herroja kouluteta” -mentaliteetilla torpattiin monen mahdollisuudet. Ne taas jakoivat ihmisiä hyvä- ja huono-osaisiin.

− Joskus opintie on tyssännyt ikävään sattumaan, kuten onnettomuuteen tai sairastumiseen, tutkija havainnollistaa.

Vielä useammin se tyssäsi reputtamiseen oppikoulun pääsykokeissa. Ilman päättötodistusta yliopistoon ei ollut asiaa. Sattumallakin oli merkitystä: joku otti mallia yliopistossa opiskelevasta naapuristaan, toinen sai tukea työnantajaltaan.

Aktiivisen vanhuuden mannekiinit

Ikääntyneiden yliopistossa opiskelevat ovat huomattavasti koulutetumpia kuin ikäryhmään kuuluvat keskimäärin. Samalla kun koulutuksella luodaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille, sen toimintalogiikkaa kuvaa erottautuminen.

− Verrattuna muuhun samanikäiseen väestöön ikääntyvien yliopiston opiskelijat nousevat ikäryhmänsä koulutuseliitiksi, aktiivisten eläkeläisten malliesimerkeiksi, Reetta Muhonen sanoo.

Ikäoppijat itse perustelevat osallistumistaan ajan henkeen sopivalla tavalla, taloudellisilla säästöillä. Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva eläkeläinen käyttää niukasti terveyspalveluja.

Yhtä tärkeää on pysyä kiinni yhteiskunnan kehityksessä työvuosien jälkeenkin.

– Tietoteknologian kehityksen nopea vauhti pakottaa, ei haluta pudota kelkasta. Pyrkimyksenä on toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja jakaa asioita esimerkiksi lastenlasten kanssa, Muhonen sanoo.

Puitteilla on merkitystä

Seniorien koulutuspalveluja suunnittelevan kannattaa muistaa, että oppimisen puitteilla on merkitystä. Ikäopiskelija on vaativa asiakas.

−  Ylevän tunnelman saavuttamisen kannalta on merkittävää, että kevät- ja joulujuhlat pidetään yliopiston päärakennuksen arvokkaassa juhlasalissa. Huomiota kiinnitetään myös seminaarien tapaamispaikkana toimivaan nahkatuolein varustettuun kokoushuoneeseen, Reetta Muhonen kuvaa.

Yhteiskuntatieteen maisterin Reetta Muhosen sosiologian väitöskirja Opinteitä ikääntyvien yliopistoon − Sotien sukupolvi ja yliopiston ylistys tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 17. lokakuuta.

Kuva: Jyväskylän yliopisto

The post Väitös: Ikääntynyt elää yliopistossa unelmaansa appeared first on Souli.