Väitös: Kielenopetuksen painotuksella on väliä

 

Se, joka opiskelee suomea vieraana kielenä, tekee vähemmän kielioppivirheitä kuin se, jolle suomi on toinen kieli (S2), käy ilmi suomen kielestä väitelleen Corinne Tilman tutkimuksesta. Vieraan kielen opiskelija tunnistaa ja käyttää varhemmin kielen eri muotoja kuin S2-opiskelija.

Väitöstutkija seurasi vuoden ajan kahta erilaista suomen kielen opiskelijaryhmää: yksi ryhmä opiskeli suomea vieraana kielenä Hollannissa kielioppia painottaen, S2-ryhmä opiskeli Suomessa kielen käyttöä painottaen.

Aineistonaan tutkijalla oli opiskelijoiden vapaamuotoisia kirjoitelmia. Hän etsi kielen omaksumista, lauserakenteita ja taivutuksia koskevia eroja. Erityisen tarkasti hän seurasi kummastakin ryhmästä valittuja avainoppijoita.

Edetessä erot kaventuvat

Vaikka ryhmät olivat monessa suhteessa samanlaisia, eroja ilmeni sijamuotojen ja lauserakenteiden käytössä. Hollantilaisopiskelijoiden kieli oli virheettömämpää ja lauserakenteet monimutkaisempia kuin Suomessa opiskelleiden. Tutkija selittää eroja opetuksen erilaisilla painotuksilla.

Useimmat erot häviävät opetuksen edetessä. Silti suomea toisena kielenä (S2) opiskelleet -opiskelijat tekivät kurssin lopussakin enemmän virheitä kuin suomea vieraana kielenä opiskelleet.

Tutkimustulokset ovat arvokasta valuuttaa kielen opettajille ja tutkijoille. Aiemmin kielen oppimista ei ole tutkittu samalla tavalla.

Corinne Tilman suomen kielen väitöskirja The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa perjantaina 28. marraskuuta.

Kuva: Krista Keltanen / Visit Finland; Jyväskylän yliopisto

The post Väitös: Kielenopetuksen painotuksella on väliä appeared first on Souli.