Vajaa kolmannes tanskalaisista osallistuu aikuiskoulutukseen

 
Tanskan opetusministeriön mukaan tanskalaisten kiinnostus elinikäiseen oppimiseen on kasvanut: vuonna 2000 aikuiskoulutukseen osallistujien osuus väestöstä oli 19,4 %, vuonna 2007 jo 29,2 %. Tanskalaisia enemmän osallistuvat vain ruotsalaiset. Tanskan tuore aikuiskoulutusuudistus on antanut aikuisille uusia mahdollisuuksia esim. korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja tuonut lisärahaa ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Uudistus on luonut paremmat puitteet sekä olemassa olevien koulutusmuotojen toiminnalle että uusien kehittämiselle. EU:n tilastoissa mainitaan myös vapaan sivistystyön toiminta, kuten kansalaisopistot ja kansanopistot.  Lukujen vertailukelpoisuutta on kuitenkin kyseenalaistettu. Asiaan on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi kansansivistysalan kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Linkkejä (tanskaksi):
Tanskan opetusministeriö
DFS Netavisen