Väl presterande yrkesskolor kan få mer pengar i framtiden

Yrkesskolor som presterar väl kan räkna med mer pengar i framtiden.

 
Väl presterande yrkesskolor kan få mer pengar i framtiden Johannes Jansson/norden.org

Ett färskt lagutkast ger yrkesskolorna större resultatansvar, samtidigt som Undervisningsministeriet kommer att axla ett större ansvar för att styra verksamheten.

Målet med reformen är att anpassa utbildningen till det framtida behovet av arbetskraft. Enligt förslaget ska framtidens yrkesskolor bli bättre på att ta tillvara studerandenas kompetens, oberoende av hur färdigheterna förvärvats. I praktiken innebär det här att kompetens i framtiden ska påvisas via yrkesprov i praktiska arbetslivssituationer. 

Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) är reformen av yrkesutbildningen den största reformen inom utbildningssektorn på tjugo år:

- Reformen är ett svar på de förändrade utbildningsbehoven i arbetslivet och därtill tryggar den ungas och vuxnas tillträde till utbildning och ökar samarbetet med arbetslivet. Införande av mer lärande på arbetsplatsen är en stor möjlighet i synnerhet för att stöda ungas utbildningsvägar och sysselsättning, säger Grahn-Laasonen.

Läs mer

Källa: Svenska YLE