Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

 
Der var masser af valgemner om uddannelse hos de forskellige partier som stillede op til valget til Inatsisartut. Blandt emnerne var flere sprogundervisning med henblik på uddannelse af de etsprogede i et sprogligt gymnasium og i folkeskolerne med fokus på sproglærerne, etablering af praktikcentre i forbindelse med den store praktikpladsmangel, flere midler til udvikling af grønlandske lærebøger, studiestøttevilkår for grønlandske studerende i Danmark, uddanne politikere så de kan være med til at udvikle serviceringen af borgerne ved brug af teknologiske udstyr med fokus på smartphones og tablets og netbaseret undervisning for pædagoger og socialrådgivere på grund af mangel på dem i den geografiske spredning af byer og bygder.
Der var også klager over at udlandsstuderende ikke automatisk har stemmeret og hjemvendte studerende får først stemmeret efter et halvt års ophold.
Sten Lund, politisk kommentator og ekspert i vælgernes prioriteter, har vurderet at job, den økonomiske situation og uddannelse har været vælgernes topprioriteter.
Der er også kommunevalg i Grønland i år.