Validering

 
Validering Magnus Fröderberg/norden

De nordiska länderna har en stark tradition av att satsa på vuxenutbildning och livslångt lärande. I det sammanhanget är också behovet av att synliggöra, dokumentera och erkänna kunskap och kompetens en prioriterad fråga, men något gemensamt nordiskt begrepp finns inte. Inom ramen för NVLs gemensamma arbete används begreppen ungefär som om de vore synonyma. Följande begrepp används i respektive land eller självstyrande område:

Danmark: Anerkendelse af realkompetence ARK
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Aiemmin opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Rauntarnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige: Validering

Grönland: Anerkendelse af realkompetence/Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat
Färöarna: Anerkendelse af realkompetence
Åland: Validering

På engelska talar man om VPL, Validation of prior learning eller RPL, Regocnition of prior learning.

Inom ramen för NVL finns sedan 2005 ett Nordiskt Expertnätverk för validering: Nätverket har medlemmar från de fem nordiska länderna och från självstyrande områden. Följ och ta del av nätverks arbete https://nvl.org/page/573/validering.htm

Till vänster finns klickbara länkar där du kan läsa mer om nationellt arbete med Validering/ARK i de nordiska länderna och självstyrande områden Här kan du också ta del av rapporter och annan dokumentation från respektive land eller område.

Mer om: validering