Validering (10)

 

Validering


IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners

Grundtvig-project

IMPROVE is an international project co-financed by the European Commission within the Lifelong Learning Programme, Grundtvig. The IMPROVE project includes the development and testing of a guide for t...

Joint Actions in Validation of Learning (JAVaL)

JAVaL is a Nordplus Neighbour project

The project aims at the creation of a partnership network for the development of national systems of assessment and validation in the Nordic-Baltic area as a necessary tool in lifelong learning, ensur...

www.vsy.fi

Kartläggning av nordiska brandmäns realkompetens i förhållande till dagens kunskapskrav

Nordplus Vuxen -projekt

Tre forskellige nordiske redningstjenester har taget initiativ til at påbegynde et fælles nordisk kortlægningsprojekt, der skal identificere, indsamle, sammenligne og analysere de nuværende formelle, ...

LärVal Norden

Nordplus Vuxen -projekt

Lärcentrum har været i en rivende udvikling og findes nu i alle kommuner i Sverige. Der er dog fortsat behov for en generel udvikling af organisationerne og lignende organisationer i de andre nordiske...

Metoder til afdækning af hvilke kompetencer folkeoplysningen udvikler hos deltageren

Nordplus Voksen projekt

Formålet med projektet har varit en afdækning av hvilke kompetencer folkeoplysningen udvikler hos deltageren.
Der har været afholdt 2 seminarer, ét i november 2004 og ét i januar 2005, med deltagelse...

Mer om: validering

Nordisk netværk om realkompetencevurdering

Nordplus Voksen projekt. Realkompetencevurdering i yrkesuddannelserne og i yrkeslæreruddannelsen.

Det var projektets formål at etablere et nordisk netværk om realkompetencevurdering, der kunne understøtte erfaringsudveksling og inspiration vedrørende dette tema blandt uddannelsesinstitutioner, der...

Nordport - Kartläggning av användandet av portfolio och e-portfolio

Nordplus Voksen projekt

Syftet är att kartlägga i vuxenundervisning, både formell och informell sådan.
Enligt ansökan arbera man under fas 1 med att kartlägga resultaten av andra projekt som arbetat med portfolio i vuxenun...

OBSERVAL

Leonardo da Vinci -projekt

De nordiske lande er alle involveret i det europæiske projekt OBSERVAL. Projektet indsamler data fra samtlige europæiske lande, om hvad der sker på valideringsfeltet, og har som intention at blive en ...

www.observal.org/observal

Mer om: validering

Quality in Validation in the Nordic Countries

Nordplus Vuxen -projekt

Projektet har til formål at dokumentere hvordan kvalitet er en del af arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i de nordiske lande. Projektet skal også undersøge de aktuelle udfordringer på såvel ...

Mer om: validering

Realkompetens - best practice

Nordplus Voksen -projekt

I projektet genomfördes ett seminarium i Norge den 28-30 mars med deltagare från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island. På seminariet var det tre huvudinriktningar:
- Allmän vuxenutbildning
- ...

Foto: Unknown /norden.org
Foto: Unknown /norden.org


Läs mer om validering på vår

Tema-sida

Se också:

Best practises