Validering av generell kompetanse

 

Pilotprosjekt for gjennomføring av validering av generell kompetanse fullført. Prosjektet er en del av Arbeidslivets opplæringssenter IPA-prosjekt " Validering av generell kompetanse Prosjektet faller inn under Arbeidslivets opplæringssenter IPA-prosjekt "Utvikling av validering for å forbedre arbeidsevne av voksne med lite formell utdanning." AO utarbeidet forberedelser for valideringen (utvikling av standarder og verktøy) i samråd med interessenter knyttet til arbeidsmarkedet og Arbeidsmarketsdirektoratet. Evalueringen besto av bl.a. portfolio (synliggjøring av egne ferdigheter) og arbeidet med å koble ferdighetene til kompetanser i relasjon til det islandske kvalifikasjonsrammeverk.  

Resultatene fra prosjektet viser at validering av generell kompetanse kan ha en positiv innvirkning på enkeltpersoners liv særlig med hensyn til selvtillit og sysselsetting.

Mer (på islandsk)