Validering av tidigare lärande i den nordiska regionen

– Att länka sammanmänniskor och policyer

 

Denna policy brief har utarbetats av det Nordiska Nätverketför Vuxnas Lärande (NVL) för att lyfta fram de resultat som redan har uppnåtts inom området validering i den nordiska regionen och peka ut ytterligare åtgärder som krävs för implementeringen av rekommendationen från Europeiska Unionen.

Kunskapsbasen för denna policy brief har utvecklats av NVL,s nordiska expertnätverk för validering. För mer information om det nordiska samarbetet inom valideringsområdet, vänligen besök expertnätverkets webbplats: www.nvl.org/validering 

Du kommer att hitta policy brief på följande språk; engelska, danska, svenskaisländska och finska.