Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

 

 
Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008
I föreliggande rapport beskriver och jämför Hult och Andersson den policy för validering som finns i de olika nordiska länderna, samt hur policyn tar sig uttryck i praktiska åtgärder och verksamheter. Studien har genomförts på uppdrag av NVL. 
Rapporten bygger huvudsakligen på uppgifter om utvecklingen av validering i de nordiska länderna till och med år 2006. Kompletterande information om utvecklingen under år 2007 i respektive land kommer också att publiceras på NVL:s Tema-sida om validering (länk nedan).

 

 

 

 

 

 

 

NVL:s Tema-sida om validering

Rapport , svensk version (pdf), uppd. 16.9.2008