Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 

24-25 Mars, Stockholm
Lunch till lunch-möte. Dokumentation av begreppsbeskrivningar, om möjligt utarbetande av gemensamma nordiska beskrivningar, dokumentation av projektbeskrivningar, planering av avslutande dokumentation. 

Prel. 15-16 Oktober, Helsingfors
Lunch till lunchmöte. Diskussion och slutgranskning av dokumentation, spridning av resultat, arbetsgruppen avslutas.