Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.