Validering inom vuxenutbildning

Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

 

Stödmaterialet innehåller grundläggande information om mål och syfte med validering, hur arbetet med validering vuxit fram, något om den reglering som finns i författningarna om vuxenutbildning, en kort beskrivning av valideringsprocessen samt lästips och länkar. I materialet finns också en blankett för hur man kan dokumentera kartläggningen. 

Läs mer på Skolverket.se.
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se