Validering och integration -webinarium

 

Datum: 2 juni 2016

Tid: kl 10.00-11.00 svensk tid

Plats: online

NVL arrangerar ett webinarium kring hur vi med hjälp av validering av kompetenser kan hjälpa nyanlända att integreras. Fokus ligger på hur folkbildningen bidrar till att bygga demokratiska kompetenser, och hur dessa kan valideras. Webinariet ordnas som en virtuell studiecirkelträff.

Under 2013-2015 tog en arbetsgrupp inom NVL fram ett studiematerial kring validering, nyckelkompetenser och folkbildning. Detta webinarium bygger på rapporten, och fokuserar på demokratiska kompetenser. Göran Hellmalm från Studieförbunden leder den en timme långa virtuella studiecirkelträffen.

Läs rapporten HÄR!

Anmäl dig nu!

Länk till webinariet kommer att skickas till alla som har anmält sig via e-post.

Registrering