Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVLs expertnätverk för validering ett webbinarium om

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande från Europeiska unionens råd fastställer att länder senast 2018 skall ha fungerande nationella system för validering tillgängliga för medborgare som kan ha nytta av det. Inom det nordiska nätverket för vuxnas lärande NVL finns ett expertnätverk för validering som har utarbetat verktyget Roadmap/färdplan 2018. Verktyget kan användas dels som en checklista för att belysa utvecklingsläget i ett land och dels för att jämföra olika länders valideringssystem. På webbinariet presenteras verktyget samt hur läget för valideringsarbetet ser ut på Åland i jämförelse med ett annat nordiskt land.

År 2017 kom NVLs vägledningsnätverk ut med rapporten Samordning av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland som innehåller en kartläggning av hur länderna och de självstyrande områdena organiserar vägledning för vuxna, med fokus på att synliggöra olika samordningsformer och samarbeten mellan och inom sektorer. Rapporten uppdaterades 2019 med en uppföljning av läget i två länder, Norge och Åland. År 2020 kommer en ny uppdatering från nätverket med två andra nordiska länders status för hur vägledningen utvecklats i landet.

År 2017 startade ett tvåårigt ESF-finansierat vägledningsprojekt på Åland som med olika åtgärder tagit fram ett förslag till systemutveckling för vägledning av vuxna till utbildning och arbete. Förslaget har resulterat i en treårig försöksverksamhet kallad Visa vägen. Ordet Visa står för ”en vägledning i samverkan”.

På webbinariet presenteras hur vägledningen har utvecklats på Åland och en representant från vägledningsnätverket presenterar deras uppdaterade rapport om samordning av vägledning.

Målgruppen för webbinariet är strategiskt viktiga personer som jobbar med validerings- och vägledningsfrågor som rektorer, tjänstemän inom förvaltning, studiehandledare/vägledare på Ams och lärare samt andra som är intresserade av validering och vägledning för vuxna.

Program
 

13.00 – 13.05 Välkomna, (Bodil Regårdh, NVL Åland och Agnetha Kronqvist, NVL Sverige)
13.05 – 13.30 Roadmap/Färdplan 2018, presentation av verktyget (Pär Sellberg, Sverige valideringsnätverket)
13.30 – 14.00 Roadmap/Färdplan för Åland, presentation av utvecklingsläget och presentation av några valideringsfall (Jennika Kullman och Peter Strandvik, Ålands gymnasium)
14.00 – 14.30 Paus
14.30 – 15.00 Roadmap/färdplan från ett nordiskt land, presentation av läget (representant i valideringsnätverket)
15.00 – 15.30 Karriärvägledning på Åland, presentation av försöksverksamheten Visa vägen och några vägledningsfall (Yana Jahrén och Viktoria Olsson, Visa vägen Åland)
15.30 – 16.00 NVLs vägledningsnätverk – presentation av närverket och den uppdaterade rapporten Samordning av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland (representant i vägledningsnätverket)
16.00 Webbinariet avslutas (Bodil Regårdh, NVL Åland och Agnetha Kronqvist, NVL Sverige)

Anmälan om deltagande till bodil.regardh@regeringen.ax senast den 9 november 2020.

Webbinariet arrangeras i Teams.

De som anmält sig får en länk till webbinariet den 10 november 2020