Validering stärker chanserna till arbete

 

Det är ett positivt sätt att se på människors utveckling, tycker Annika. I allmänhet upptäcker vi att personerna det gäller inte värderar det de kan tillräckligt högt eller inte är medvetna om att deras kunskaper och färdigheter kan översättas till intyg, yrkesintyg, kompetensbevis och betyg. Det är mycket viktigt med det första mötet. Få av de jag träffar då har en klar uppfattning om vad validering är, säger Annika. Det gäller att berätta om hur det går till steg för steg. Det kräver ju en del ansträngning att gå igenom en validering, men oftast leder de till glada överraskningar när kartläggningsarbetet, de utforskande samtalen och självskattningen och den praktiska och/eller teoretiska valideringen ger belöning i flera kursbetyg inom det aktuella yrkesområdet.

Metodutvecklingsprojekt i Örebro län

Sedan ett par år tillbaka har man på CityAkademin bedrivit ett metodutvecklingsprojekt för att kunna erbjuda validering. Över 35 yrkeslärare och yrkeskunniga från hela länet har gått igenom ett träningsprogram i syfte att skapa möjligheter för fler människor att kunna validera sina yrkeskunskaper inom en mängd yrkesområden. Arbetsgivarna har också blivit medvetna om att denna möjlighet finns. Det har gett goda resultat och Susanne och Anna nedan symboliserar de många som stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och fått papper på sina faktiska kunskaper.

Susanne ville bli attraktiv på arbetsmarknaden

När Susanne blev arbetslös fick hon gå en kurs på Lernia. Det var då hon genom ett studiebesök kom i kontakt med CityAkademin. Hon fick information om validering och kände att detta kunde vara en möjlighet för henne att få papper på det hon lärt sig själv! Att fortsätta studera kändes inte aktuellt men kanske en validering skulle kunna göra henne mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Ytterligare betyg att lägga till övriga meriter

På CityAkademin inleddes valideringen med att man sammanställde ett kartläggningsmaterial bestående av betyg, intyg och ett självskattningsformulär tillsammans med Susanne. Studie- och yrkesvägledaren följer henne under hela valideringsprocessen. En lärare gjorde en djupintervju med Susanne, gav henne hemuppgifter samt bedömde hennes hemsida.
Valideringstiden räckte en månad och Susanne fick betyg i tre gymnasiekurser att lägga till sina övriga meriter. Själv känner hon att valideringen gjorde det möjligt att visa upp en bredare kompetens för framtida arbetsgivare och den ökar också hennes möjligheter till att få ett arbete där hon kan få användning för sina datorkunskaper.

Validering - vägen till jobb för Anna!

När Anna kom till Sverige från El Salvador var hon säker på att hon ville fortsätta att arbeta med barn. Valideringen öppnade vägar till jobb för Anna trots att hon saknade alla dokument från sin förskollärarutbildning i hemlandet.
Anna hade tidigare läst bl.a. svenska och engelska på Komvux med gott resultat. Genom Arbetsförmedlingen blev hon inskriven på Aktivitetsslussen och fick därigenom möjlighet att praktisera på en förskola. Vid ett besök på CityAkademin träffade hon en studie- och yrkesvägledare som informerade om validering och vad det kunde innebära. Anna var nyfiken och nappade på att försöka validera till barnsköterska och Arbetsförmedlingen lovade att betala för valideringen.

Valideras genom sin praktikplats

Valideringen inleddes med en kartläggning av Annas kunskaper och man tittade på innehållet i barnskötarutbildningen. Annas stöd under hela processen var en studie- och yrkesvägledare på CityAkademin som också skötte kontakterna med andra aktörer. Det blev en lärare på Komvux i Kumla som genomförde en djupintervju med Anna och kom fram till att hon kunde valideras genom sin praktikplats tillsammans med hemuppgifter och självskattning.
Anna och läraren träffdes ca en gång i månaden och läraren besökte också praktikplatsen och Annas handledare där. Valideringen avslutades med att Anna fick minst godkänt betyg på de sex kurser som ingår i den eftergymnasiala barnskötarutbildningen. Själva valideringstiden blev sex månader men valideringsprocessen förlängdes något av att Anna fick ett heltidsvikariat under tiden.

Lyft för självkänslan med dokumenterade kunskaper

Förutom att Anna fick papper på sina kunskaper och att vägen till arbete ser mer framkomlig ut blev valideringen ett riktigt lyft för Annas självkänsla. Under året efter valideringen har Anna haft arbete inom barnomsorgen i stort sett hela tiden och hon ser positivt på framtiden.