Validering – vad vet vi om resultat och effekter?

 

Det är främst i Sverige som sådan forskning bedrivits, trots att utvecklingen av validering i policy och praktik kommit längst i Danmark, Finland och Norge. I rapporten redovisas och analyseras också ett antal praktiska exempel på validering. I diskussionen sammanfattas resultaten av analysen: ”Avslutningsvis verkar den valideringsverksamhet som bedrivs i Norden och har exemplifierats vara allvarliga försök att inkludera utsatta grupper och öka flexibiliteten i arbetslivet. Rapporten är skriven av docent Per Andersson och fil.dr Tova Stenlund.

Rapporten: PDF
Summary in English: PDF