Validering väg till jobb

 
Ylva Johansson Ylva Johansson

På jobbfronten har Sverige flera utmaningar. Arbetslösheten ligger omkring sju procent enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Samtidigt rapporterar företagen återkommande att de vill anställa, men har svårt att hitta rätt kompetens. Parallellt med detta finns vetskapen om att många nyanlända har utbildning och erfarenhet inom bristyrken. Det tar dock lång tid att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har flera gånger talat om vikten av att ta tillvara nyanländas kompetens. Bland annat lyfte Johansson i februari fram ett förslag om så kallade snabbspår. Tanken är att förkorta tiden till jobb för nyanlända som har kompetens inom bristyrken.

Läs mer

Källa: Gotlands Allehanda