Valideringsdag

Ta del av arbetet inom ESF-projekten VALLE 2.0 i Skåne och BKV – Blekinge Kompetens Validering. Båda projekten handlar om att etablera regionala plattformar för validering.

 

I Skåne och Blekinge står vi inför samma utmaningar och ser likartade möjligheter. Därför har projekten etablerat en nära samverkan, med arbetsnamnet Validering Syd.

Tillsammans presenterar vi arbetet sedan projektstart våren 2016
och vilka planer vi har för framtiden. Men framför allt vill vi ha input från er: Är vi på rätt väg? Är det något vi tappat bort?
Vi är övertygade om att ni kan ge oss många nya tankar och idéer.

Ta tillfället i akt att träffa andra som är involverade i och intresserade av validering. Möt våra projektpartners och våra samverkansaktörer från andra regioner och från nationella aktörer.

Dagen leds av Eva Broms, FramtidsVerkstäder. På plats finns även:

  • Svante Sandell – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande – berättar om validering i våra grannländer och inom EU.
  • Fredrik Wikström – Temagrupp Unga i arbetslivet ESF/MUCF – för fram betydelsen av att synliggöra ungdomar och unga vuxnas kompetenser.
  • Stigge Bäckman – visionär Inspero – vidgar våra vyer och breddar vägen

När: 1 december 2016 09:00-16:00

Plats: Medborgarhuset Eslöv 

Anmälan senast 26 november HÄR