Valideringskonferens 2007 - Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

 

Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

Konferens i Köpenhamn den 7-9 mars 2007

Betydligt fler än planerat visade intresse för denna konferens. Därför utökades antalet platser från 70 till 110. Konferensen ägde rum på den s.k DGI-byen i centrala Köpenhamn.

Konferensen utgjorde en mix av presentationer i plenum och workshops med presentationer av olika cases. Dessa presentationer varierade från dem med forskningsanslag till sådana med beskrivningar av olika metoder. Presentationerna kom från samtliga nordiska länder samt ett baltiskt. Konferensen avslutades med en paneldebatt.
Genom medverkan av två franska experter, Patrick Werquin från OECD och Michel Feutrie från universitetet i Lille, gavs ett globalt perspektiv på läget inom valideringsområdet.
Här följer en dokumentation från konferensen – korta referat och längre artiklar samt tre videofilmade intervjuer på engelska.

Länk till videofilmade intervjuer