Valideringskonferens 2015

 

16 juni 2015, Köpenhamn
Twitter-tag: #VIN2015

Validering handlar om att på olika sätt ge erkännande åt det människor faktiskt kan. Det handlar om kompetens som är oberoende av var, när och hur det blivit lärt.

Migrationen och en allt snabbare förändringstakt inom arbetsmarknaden är två faktorer som har lett till stora behov och utveckling av nya former av validering. Människors reella kompetens behöver dokumenteras så att de kan få ”papper” på sitt formella kunnande och därmed kunna komma vidare inom utbildningssystemen och på arbetsmarknaden.

Den 16 juni samlades drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv. Huvudfrågorna är följande;

  • Hur kan vi få en bra bild av det valideringsarbete som sker idag?
    Svaret ges via Roadmap 2018, ett verktyg utarbetat av ett av NVL;s expertnätverk för validering. Denna ”vägkarta” innehåller en mängd indikatorer som sammantaget ger en bild av och tar tempen på validering i ett land eller organisation. Verktyget presenteras och diskuteras under konferensen.
  • Vilka kompetenser behöver de som arbetar operativt med validering?
    Under konferensen presenteras en kartläggning över vilka kompetenser de som genomför validering behöver för att lyckas med uppdraget.
  • Hur ser folkbildningens roll ut inom valideringsområdet?
    En arbetsgrupp med förankring i den nordiska folkbildningen ger sin bild av folkbildningens roll för validering. Slutsatsen är att folkbildning bra kan valideras mer än idag och därför bör ta en större del av arbetet med att validera människors kompetens.

Program

9.30 Samling, kaffe och registrering
10:00 Inledning: Antra Carlsen NVL
10:10 Forskningsöversikt   validering: Per Andersson
10:30 Presentation / introduktion  Roadmap   2018: Pär Sellberg
10:50 Erfarenheter av arbetet med Roadmap: Anni Karttunen
11:10 Hur kan Roadmap användas? Erfarenheter från två länder. Fjola Maria Larusdottir, Pär Sellberg,Haukur Hardarson
11:30 Workshop Roadmap: Valideringsnätverket
12:15 Uppföljning: Valideringsnätverket
12.30 Lunch
13.45 Presentation och introduktion av Nordplus-projektet och validering inom Folkbildning: Kirsten Aagaard, Randi Jensen, Göran Hellmalm
14.20-15.20 Workshop/kaffe
15.20 Uppföljning
15.40 Sammanfattning av dagen: Antra Carlsen
16.00 Avslut

Roadmap 2018 (arbetskopia)

Folkbildning och validering