Valideringskonferens 7-8 mars 2007

 
Vid NVL:s valideringskonferens den 7-8 mars 2007 kommer även  OECD att medverka för att redovisa OECD:s arbete med validering.
Preliminärt program med inbjudan kommer att skickas ut senare i höst.