Valideringsseminarium: Omaehtoiset opinnot näkyväksi

 

Tid: måndag 17.11.2014 kl 10.00–16.00. 
Plats: G 18, Georgsgatan 18, Helsingfors 

NVL, Bildningsalliansen, Medborgarinstitutens förbund och Fritt Bildningsarbete rf arrangerar tillsammans ett seminarium om validering. Avgiftsfritt!

Under seminariets gång funderar vi över det kunnande man fått via studier inom den fria bildningen, och hur dessa kunskaper skulle kunna synas på ett tydligare sätt än förr.

Vi diskuterar även om möjligheterna att utveckla intygen deltagarna får inom den fria bildningen, för att eventuellt kunna utnyttja dessa exempelvis i utbildning som leder till examen.

Föreläsare är bland annat:

  • undervisningsråd Carita Blomqvist
  • Sveriges NVL-koordinator Asta Modig

Seminariet är avgiftsfritt och inkluderar kaffe och lunch. 

Mer info (på finska): www.ktol.fi/oon-seminaari