Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

 

Roadmap 2018 on raportti, johon NVL –aikuisen oppimisen pohjoismainen verkosto kokosi yhteen tiiviisti erilaiset kokonaisuudet, jotka linkittyvät selkeästi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kuhunkin kokonaisuuteen liittyy indikaattoreita ja kysymyksiä, joiden avulla on helppo jäsentää ydinasiat.

Roadmapin hyödyntämismahdollisuudet ovat moninaiset: se toimii hyvin kaikille osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa toimiville ihmisille yleiskoontina siitä, mitä kaikkea osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen järjestelmätasolla liittyy (esim. eri koulutuspoliittiset linjaukset, lainsäädäntö, rahoitus, eurooppalaiset työkalut jne.). 

Roadmap toimii myös työkaluna benchmarkauksessa. Benchmarkausta varten raportin liitteeksi kehitettiin työkalu, jonka avulla kansallisia osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmiä voi arvioida ja kehitystä seurata. Työkalua voi käyttää myös eri koulutussektoreiden benchmarkaukseen.

Systemaattinen arviointi ja keskustelu on hyödyllistä, jotta näkisimme selkeästi, millä osa-alueilla olemme vahvoja ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä. Konkreettisen toimintasuunnitelman ja strategioiden kehittäminen (ja jatkossa niiden tarkistaminen) työkalun tulosten avulla helpottuu ja parantaa järjestelmän laatua.

Raportti on myös saatavilla islanniksi, ruotsiksi ja englanniksi