Valkeakoski-opisto laajeni

 

Laajentuneessa seutuopistossa on noin 9 000 opiskelijaa, mutta potentiaalisia opiskelijoita on peräti 80 000. Se on yhtä paljon kuin Valkeakoskella, Pälkäneellä, Kangasalla, Akaassa ja Urjalassa on asukkaita.

Rehtori Valkamo haluaa, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, kun opetusta suunnitellaan.

Tie seutuopistoksi

  • 2012 Valkeakoski-opiston toiminta laajeni Pälkäneelle.
  • 2013 mukaan tuli Kangasala.
  • 2015 opistoon liittyi Akaata ja Urjalaa palvellut Akaan Opisto.

− Erityisesti Urjalan ja Akaan kunnissa haeemme uudenlaisia vuorovaikutteisia etäopetusmalleja ja teemme kuntalaisille verkkokyselyn toimintatavoista. Aloitamme yhteistyön kylä- tai asukasyhdistysten kanssa tilojen, kiinnostavien aiheiden ja opiskelijoiden löytämiseksi.

Opiskelija on tärkein

Yhteydenpito on nykyäänkin vilkasta. Opisto saa vuosittain kymmeniä kurssiehdotuksia verkkosivujensa tai sosisaalisen median kautta. Puheyhteys opiskelijaan pysyy yllä, kun opiston väki käy yleisötapahtumissa kertomassa toiminnasta.

Opetushallitus palkitsi Valkeakoski-opiston loppuvuodesta eurooppalaisella kieltenopetuksen laatuleimalla. Tunnustus tuli opiskelijalähtöisestä opetuksesta.

− Kehitämme kielten verkko-opetusta siten, että mukana on sosiaalinen media. Opettajan rooli on ohjata ja opastaa, keskiössä on opiskelija omine toiveineen ja tavoitteineen.

Sulaako vapaa sivistystyö pois?

Markku Valkamo on johtanut Valkeakoski-opistoa viime kesästä lähtien, pitkäaikaisen rehtorin Juha Sihvosen jäätyä eläkkeelle. Rehtori kiittelee edeltäjäänsä hyvin hoidetusta työmaasta.

− Perintö Sihvoselta oli hyvä, koska henkilöstö oli osaavaa ja erittäin innostunutta työstään.

Kumpaakin ominaisuutta tarvitaan, kun opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) uudistaa vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta. OKM ajaa oppilaitoksia yhä suurempiin moniammatillisiin kokonaisuuksiin, jotta rahaa säästyy.

Valkamo suhtautuu uudistukseen varovaisen toiveikkaasti.

− Yhteistyötä tiivistämällä voi varmaan syntyä säästöjäkin, mutta meillä ensisijainen kannustin on yhä laadukkaampi toiminta. Ministeriön ajamassa linjassa on erittäin suurena vaarana, että lopulta vapaata sivistystyötä sulatetaan hiljalleen kokonaan pois.

Yhteistyö parantaa laatua

Valkeakoski-opistoon ministeriön tavoittelemaa monialaisuutta tuovat taiteen perusopetus sekä myyntipalveluna järjestetty aikuisten ammatillinen lisäkoulutus ja henkilöstökoulutus. Opisto tekee yhteistyötä kampusalueella toimivien ammattikorkeakoulun, lukion, aikuislukion, ammatillisen oppilaitoksen ja kansanopiston kanssa. Opiskelijoita niissä on yhteensä noin 2 500.

Yhteydet paikallisiin kulttuuritoimijoihin, kuten musiikkiopistoon ja kaupunginteatteriin, ovat tiiviit. Edeltäjänsä tavoin Valkamo on kaupungin sivistystoimenjohtaja.

Rehtori uskoo, että toinenkin jättiremontti, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuudistus, sote, on vapaalle sivistystyölle mahdollisuus.

− Kansalaisopistotoiminnasta voi monessa kunnassa kasvaa ”henkinen sote”, kuntalaisten henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva toimija. Yhteistyötä voi olla esimerkiksi nuorisotoimen ja vanhustenhuollon kanssa.

The post Valkeakoski-opisto laajeni appeared first on Souli.