Välkommen till WorkSpace på Hagabergs folkhögskola

 

Den varma sommaren ligger bakom oss, terminen är igång och vi möter nya deltagare i kurser och cirklar. Vi njuter av de unika mötena och av att få plocka fram böcker och annat material.

Många av oss vill gärna också arbeta med digital utveckling inom metodik och pedagogik. Vi hör om nya lärmiljöer, om flipped classroom och om appar och verktyg som kan ersätta slitna OH-bilder och VHS-filmer.

Men det är svårt att hinna med fortbildning utanför den dagliga verksamheten. Kanske finns inte heller någon kollega att bolla upplägg med och så rinner intentionerna ut i sanden.

Nu finns en lösning på dilemmat:
Folkbildningsrådet har noterat en stor efterfrågan på ny fortbildning för lärare, ledare, och IT-folk. Därför bjuder rådet nu in till WorkSpace på Hagabergs folkhögskola i Södertälje 25-26 september. Alla lärare, IT-personal och övriga som är intresserade av att jobba praktiskt med metoder, lärmiljöer, verktyg eller vad som kan vara aktuellt i just din organisation är varmt välkomna.

Ulrika Knutsson

Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet

Det handlar om ett praktiskt skollyft, baserat på kollegialt lärande tillsammans. Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, förklarar:
- Vårt WorkSpace blir en konkret utvecklingsverkstad, ett Makerparty, dit var och en kommer med sina konkreta behov. Vi avsätter helt enkelt tid och rum på ett sätt som sällan är möjligt hemma i vardagen.

Arbetet kommer att ske i grupp, utifrån behov och bakgrund. Det innebär att deltagarna får goda möjligheter att bolla idéer och diskutera gemensamma frågor med kollegor. Till hjälp kommer att finnas stödpersoner som i sin vardag jobbar kreativt med de här metoderna. Bland dessa märks Åke Nygren, från Stockholms bibliotek.

- Vad är då målet med dagarna?
- När vi skiljs åt ska man ha med sig ett konkret material hem att sätta igång och använda i sin verksamhet, påpekar Ulrika Knutsson. Det kan vara till undervisning men även annat som behövs i organisationen, exempelvis administrativa verktyg. Dessutom har man haft trevligt och lärt känna varandra för framtiden.
- Allt framtaget material kommer att presenteras på Folkbildningsnätets resurssidor, fortsätter hon. Det är viktigt att vi fortsätter dela med varandra så att vi alla blir bättre på att sköta folkbildningens uppdrag.
Här finns inbjudan, information och anmälan.

Elisabet Norin