Valmistava aikuiskoulutus tuottaa lisää hyviä lukijoita

Noin joka kuudennella tanskalaisella on lukemisvaikeuksia, ja valmistava aikuiskoulutus (FVU) on suunnattu tälle kohderyhmälle.

 

Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on analysoinut FVU:n osallistujaprofiilia ja verrannut sitä vuosina 2012–2013 toteutetun PIAAC-tutkimuksen tuloksiin. Analyysin mukaan FVU tavoittaa matalasti koulutettujen kohderyhmän, mutta osa heikoista lukijoista jää tavoittamatta. Esimerkiksi työllisten osuus FVU-osallistujista on pienempi kuin mitä PIAAC-tutkimuksen osoittama tarve edellyttäisi. Myös miespuoliset heikot lukijat, etniset tanskalaiset sekä ikäryhmä 45–65 ovat aliedustettuja PIAAC-tutkimuksessa esiin tulleisiin tarpeisiin verrattuna. Lisäksi joka viidennellä FVU-koulutukseen osallistuvalla maahanmuuttajalla on korkeakoulutus, eli he eivät ole heikkoja lukijoita. FVU-koulutukseen osallistujien profiili on myös maantieteellisesti vinoutunut koulutuksen tarpeeseen verrattuna. 

Lue lisää aiheesta (tanskaksi) ja lataa analyysi täältä