Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

 

Tiedonkeruu on tärkeä tietolähde opettajakoulutuksen kehittämisessä. Erillisiä opettajatiedonkeruita tarvitaan mm. siksi että opettajien muodollisesta kelpoisuudesta ei saada tietoa muista lähteistä. Opettajakelpoisuuden lisäksi tietoa kerätään mm. opettajiston ikä- ja sukupuolirakenteesta sekä opettajien osallistumisesta täydennyskoulutukseen ja työelämäjaksoille.
Opetushallitus tuottaa tilastoaineistosta julkaisun Opettajat Suomessa 2013, joka ilmestynee helmikuussa 2014.

Lisää aiheesta Oph:n sivuilla.