Valtaosa suomenkielisistä vastustaa kouluruotsia

 

Kolme neljäsosaa suomenkielisistä haluaisi lakkauttaa pakollisen ruotsin opiskelun ja tehdä ruotsista valinnaisen aineen. Tämä käy ilmi kyselytutkimuksesta, johon vastasi 7360 suomenkielistä suomalaista. 

Vastaajat tukevat kuitenkin vahvasti kaksikielisyyttä. Noin 70 % on sitä mieltä, että olisi harmi, jos ruotsin kieli ja ruotsinkielinen kulttuuri katoaisivat Suomesta. Lähes 60 % on sitä mieltä, että on tärkeää turvata ruotsinkielisten mahdollisuudet saada palvelua äidinkielellään. Enemmistö vastaajista on myös sitä mieltä, että kaksikielisyydestä on Suomelle taloudellista hyötyä. 

Tutkimuksen toteutti Åbo Akademin yhteiskuntatutkimuksen laitos yhteistyössä Tampereen  ja Turun yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Lähde: HBL 

Lisää tutkimuksesta (ruotsiksi)