Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

 
Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1) voimavarojen lisääminen ja talousarvion rakenteen selkiyttäminen, 2) strategisen ohjauksen vahvistaminen sekä hankinta- ja sopimuskäytännön uudistaminen, 3) toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen, koulutuksen toteutusmuotojen monipuolistaminen sekä laadunvarmistuken ja vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen, 4) painopisteen siirtäminen henkilöstökoulutuksen alueelliseen toteutukseen sekä työelämäläheisiin, osana työyhteisön kokonaisuutta tapahtuvaan koulutus- ja kehittämistoimintaan, 5) toimintaa koskevan tiedontuotannon, tutkimuksen, arvioinnin ja seurannan vahvistaminen sekä 6) ruotsinkielisen opetustoimen henkilöstökoulutuksen saatavuuden ja toimintaedellytysten varmistaminen.
Aiheesta lisää: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/
Valtion_rahoittaman_opetustoimen.html?lang=fi