Valtiontalouden tarkastusviranomainen kehottaa kehittämään aikuiskoulutusta, joka on suunnattu tutkintoa vailla oleville

Kesäkuussa 2013 Capacent Island -konsulttiyritys sai Islannin opetus- ja tutkimusministeriöltä tehtäväksi laatia kattavan arvioinnin aikuiskoulutuksesta, joka on suunnattu peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oleville aikuisille. Tavoitteena oli arvioida järjestelmän kehitystä, sen tehokkuutta, rahoituksen käyttöä, tuloksia jne.

 
Valtiontalouden tarkastusviranomainen kehottaa kehittämään aikuiskoulutusta, joka on suunnattu tutkintoa vailla oleville Eivind Saetre/norden.org

Valtiontalouden tarkastusviranomaisen Islannin parlamentille luovuttaman Capacentin arviointiraportin lopussa tarkastusviranomainen toteaa, että aikuiskoulutuslaissa määritellyt tavoitteet toteutuvat pääosin. Tuloksissa on kuitenkin eroja laissa määriteltyjen kahdeksan tavoitteen välillä. 

Capacentin arvioinnin mukaan aikuiskoulutuksen julkista rahoitusta käytetään pääosin tarkoituksenmukaisesti. Capacent toteutti myös aikuiskoulutukseen osallistujien parissa mielipidekyselyn, jonka mukaan opiskelulla on ollut myönteinen vaikutus osallistujien elämään. Kokonaisuutena arvioiden vain vähän formaalista koulutusta saaneille aikuisille suunnattu aikuiskoulutus on toteutettu hyvin. Niinpä valtiontalouden tarkastusviranomainen kehottaa opetus- ja kulttuuriministeriötä edelleen kehittämään ja vahvistamaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oleville aikuisille suunnattua aikuiskoulutusta.    

Tarkastusviranomaisen raportti (islanniksi): PDF TÄSTÄ.
Capacentin arviointiraportti (islanniksi): PDF TÄSTÄ.