Value of work – VOW-hankkeen loppukonferenssi

 
VOW, eli The Value of Work on kokeiluhanke, joka käynnistyi vuoden 2005 syksyllä. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä työelämässä hankitun osaamisen tunnustamiseen. Hanketta johti Arbejdslivets oplæringscenter, ja siihen osallistui organisaatioita Tanskasta, Englannista, Sloveniasta ja Ruotsista. Islannissa kehityskohteena oli pankkitoimihenkilöiden opitun tunnustaminen. Pankkipilotissa luotiin eurooppalaisia standardeja pankkitoimihenkilöiden osaamisen tunnustamiseen ja kokeiltiin VOW-hankkeen menetelmiä.
Lisätietoa VOW-hankkeesta on osoitteessa www.valueofwork.org.
Sivuilta löydät myös hankkeen puitteissa tuotetut englanninkieliset oppaat Handbook of competence standards ja Handbook of methods and tools.