Vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjiminen kiellettiin

 
Lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja taata kaikille tasavertaiset mahdollisuudet ja oikeudet osallistua yhteiskuntaan toimintakyvystä riippumatta. Lisäksi lailla halutaan estää vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjiminen. Viranomaisten on edistettävä lain tavoitteita aktiivisesti, määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Sama koskee työnantajia, joiden palveluksessa on vakinaisesti yli 50 työntekijää. Yritysten on eriteltävä syrjintä- ja esteettömyyslakiin liittyvät suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet vuosikertomuksissaan ja budjeteissaan.
Linkki lakitekstiin:
www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html