Vankilakoulutuksen suuntaviivoja

 
Selvitystoimikunnan työhön perustuvassa raportissa käsitellään internetin kautta tapahtuvaa etäopetusta, ammattiopetusta, ulkomaalaisten vankien saamaa opetusta sekä niitä vankeja, joilta peruskoulu on jäänyt kesken. Raporttiin on yhdistetty suppeampi pohjoismainen raportti vankilakoulutuksesta. Toimikunnan mielestä vankilakoulutus on muun vankeinhoidon ohella tärkeä osa vankien kuntoutusta. Raportin mukaan vankeja tulisi motivoida opiskelemaan vankilassa ja heille tulisi tarjota opinto-ohjausta, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista, ammatinvalintatestejä sekä apua opintojen suunnittelussa. Matalasti koulutettujen vankien opiskelua voidaan helpottaa tarjoamalla luku-, lasku- ja tietotekniikkataitoja kohentavia perustaitokursseja. Toimikunta ehdottaa, että kaikkiin vankiloihin hankitaan tietokoneyhteydet, joiden käyttöä voidaan tarvittaessa rajata. Vankien opiskelumahdollisuuksia on parannettava, ja heille on tarjottava tilaisuus osallistua vankilan ulkopuolella tapahtuvaan ammattikoulutukseen tietyin edellytyksin. Ulkomaalaisille vangeille tulee tarjota islannin kielen opetusta ja mahdollisuus etäopiskeluun oman kotimaansa oppilaitoksessa. Toisen asteen oppilaitos Fjölbrautaskoli Suðurlands toimii Islannin vankilakoulutuksen keskusoppilaitoksena, jonne palkataan pian vankilakoulutuksesta vastaava opinto- ja uraohjaaja.