Vapaa sivistystyö räätälöi ratkaisuja tietoyhteiskunnan laidalla tasapainotteleville

 
Tanskan hallituksen tavoite on, että 95 %:lle ikäluokasta taataan koulutuspaikka, mutta edelleen 20 % jokaisesta ikäluokasta jää ilman nuorisoasteen koulutusta. Tilanteeseen on moninaisia syitä, ja se edellyttää joustavia ratkaisuja. Eksternaattikansanopistot ja opintokeskukset ovat jo kauan tarjonneet joustavia opintomahdollisuuksia, jotka vastaavat myös koulutukseen kielteisesti suuntautuvien ryhmien tarpeisiin. Kansanopistojen ja opintokeskusten toteuttama kehityshanke poiki uuden käsitteen yksilöllinen valmistava koulutus, IFU (Individuel Forberedende Uddannelse).
Samanaikaisesti kehityshankkeen kanssa Steen Elsborg ja Steen Høyrup Pedersen toteuttivat tutkimuksen, jossa tarkasteltiin vapaan sivistystyön pedagogisia erityispiirteitä ja erityisen motivoivia oppimisympäristöjä (ks. kesäkuun uutiskirje). Tutkimusraportin johtopäätöksiä käytettiin IFU- käsitteen pohjana.
Lisää IFU:sta (tanskaksi).
Tutkimusraportti "Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen"