Vapaalla sivistystyöllä erityisiä pedagogisia vahvuuksia

 
Vapaan sivistystyön pedagogiikka soveltuu erityisen hyvin edistämään opiskelumotivaatiota ja rikkomaan kielteisiä käyttäytymismalleja kohderyhmässä, jolla on huono opiskelumotivaatio. Tämä käy ilmi Steen Elsborgin ja Steen Høyrup Pedersenin uudesta julkaisusta ”Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen”.
 
Linkki (tanskankieliseen) tutkimukseen.