Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista ja työoloja arvioitu

 

Tiedot käyvät ilmi opetusministeriön Koulutuksen arviointineuvostolla teettämästä vapaan sivistystyön arvioinnista. Arvioinnin tarkoituksena oli arvioida vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista, pätevyyttä ja työoloja ja ottaa esiin kehitystarpeita.
Suurimmat puutteet vapaan sivistystyön henkilöstön pedagogisessa osaamisessa ovat aikuispedagogiikan tuntemuksessa, tietoverkoissa työskentelyssä, verkkopedagogisissa taidoissa ja monikulttuurisessa osaamisessa.

Lisätietoa: Edev.fi