Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

 

Esitykset sisältyvät opetusministeriön julkaisemaan muistioon, jota on valmistellut vapaan sivistystyön ja ministeriön edustajista koottu työryhmä. Työryhmän lähtökohtana on ollut vapaan sivistystyön kasvava merkitys elinikäisen oppimisen, tasa-arvon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa sekä riittävän ja pysyvän valtionrahoituksen turvaamisen tulevina vuosina.

Lue lisää: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/Vapaa_sivistystyo.html?lang=fi