Varannan kommun har kö till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

 

Den största orsaken till köerna är bristen på sfi-lärare.

– Lärarbristen inom sfi är påtaglig och det är svårt att rekrytera. Vi föreslår därför att tillgången till distansutbildning i svenska som andraspråk för sfi-lärare utökas, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket.

Läs mer