Vårbudgeten

 

Krafttag mot utanförskapet i vårpropositionen

Sverige har ett gott ekonomiskt läge med minskande arbetslöshet och ökande sysselsättning och presenterar en politik för att bryta utanförskapet och ge dem som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden möjlighet att komma tillbaka i arbete. Detta säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av att vårpropositionen som i dagarna  överlämnats till riksdagen.

Sverige inför lärlingsutbildningar

Lärlingsutbildningen blir en variant inom yrkesprogrammen i gymnasiet, där minst halva utbildningstiden förläggs till arbetslivet. Anställning av eleven blir tillåten, säger skolminister Jan Björklund.

Yrkeshögskola införs i Sverige

Sverige måste uppvärdera yrkesutbildningarna eftersom inte alla ungdomar vill bli akademiker. Det säger utbildningsminister Lars Leijonborg och skolminister Jan Björklund i samband med att regeringens direktiv till en ny utredning om Yrkeshögskola offentliggörs idag. I Yrkeshögskolan ska alla yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar ingå, som inte redan finns inom ramen för universitet och högskola.

www.regeringen.se/sb/d/1454
www.regeringen.se/sb/d/8911